Geri Anasayfa

Detay

Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerde Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Özet
1970’li yıllarda enerji maliyetlerinin yükselmesi ile başlayan ekonomik kriz, sürdürebilir bir ekonomik büyüme için enerjinin önemini ortaya koymuştur. Bu süreçte nükleer enerji, yenilenebilir enerji kavramları öne çıkmış ve akademik çalışmalara konu olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı ekonomik büyüme ile yenilenemeyen enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi ve nükleer enerji tüketimi arasında bir ilişki olup olmadığını test etmektir. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler içerisinden 14 ülkenin 2007-2016 yılları arasında GSYH ile yenilenemeyen enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi ve nükleer enerji tüketimi arasındaki ilişki dinamik panel fark GMM ve sistem GMM veri analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji tüketiminin GSYH üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu, nükleer enerji tüketiminin ise anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Hem fark GMM hemde sistem GMM yönteminde yenilenebilir enerji tüketiminin GSYH üzerindeki etkisinin diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Enerji, Dinamik Panel