Geri Anasayfa

Detay

Cizre Belediye Reisi ve Miran Mustafa Paşa’nın Damadı Osman Efendi’nin Yaşamı Üzerine Bir Değerlendirme

Özet
Faaliyetleri ile az ya da çok önemli izler bırakan tarihi şahsiyetlerden söz edilebilir. Tarihi şahsiyetlerin çalışmamızın merkezindeki Osman Efendi örneğinde olduğu gibi kimi zaman içinden çıktığı toplumun nüfuzlu bir ferdi iken, etkin otoriter bir güç sayesinde mevcut nüfuzlarını artırabildikleri de görülmektedir. Diğer taraftan yaşanabilecek hadiselerin seyri, ferdi belirli bir konuma ulaşmasını sağlayan güç veya ardıllarıyla çatışmaya da sürükleyebilir. Böylesi bir prototibi Miran Mustafa Paşa’nın damadı konumuna haiz Osman Efendi’nin sergilediğini söylemek mümkündür. Çatışma, Miran Aşiret Reisi ve Hamidiye 48. Alay Kumandanı Mustafa Paşa ile değil de Mustafa Paşa’nın 1902 yılındaki vefatından sonra yerine geçen oğlu Abdülkerim Bey ile Osman Efendi arasında yaşanmıştır. İkili arasındaki çatışma, Cizre’de belirli bir kesim arasında, diğer bir deyişle kendisinin de sakini bulunduğu Kale Mahallesi üzerinde nüfuz sahibi Osman Efendi ve taraftarlarının kitlesel bir göçü de beraberinde getiren sıkıntılar yaşamalarına yol açmıştır. Sıkıntının, tüm Cizre ahalisi ile birlikte Cizre çevresinde yaşayan diğer kimi kesimleri de kapsayacak kadar geniş bir boyut kazandığını söylemek mümkündür. Cizre ve çevresinde yaşayanlar, Osman Efendi’ye dair anahatlarıyla çok az malumata sahiptir. Malumat teşkil eden husus, kendisinin bir zamanlar Cizre’de belediye reisliği yaptığıdır. Bu bağlamda, çalışmamızda, 20. yüzyılın başı Cizre’sinde önemli bir kişilik olarak ortaya çıkan Osman Efendi’nin hem hayatı ve ailesi hem de faaliyetleri değerlendirilmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osman Efendi, Cizre, Miran Aşireti, Abdülkerim Bey