Geri Anasayfa

Detay

EVRENSELCİLİKTEN VAZGEÇİŞ: JOHN RAWLS’UN İNSAN HAKLARI KAVRAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ

Özet
Evrensel insan hakları kavramı tarihsel olarak liberal kavramlar ile ilişkilendirilmiş ve yine bu geleneğin temsilcileri tarafından savunula gelmiştir. Evrensel hak düşüncesine yöneltilen önemli eleştirilerden birisi de kültürel çeşitlilik ve farkı vurgulayan cemaatçi kuramcılar tarafından dile getirilmiştir. Liberalizmin 20. Yüzyıldaki en önemli temsilcisi sayılan John Rawls’un kuramının geçirdiği değişimler, hakların evrenselliği tartışması açısından özel bir örnek teşkil etmektedir. Şöyle ki Rawls, ilk eserlerinde savunduğu evrensel erimli adalet kuramından uzaklaşmış, kültüralizmin analitik araçlarını devralmak yoluyla cemaatçi tezlere yaklaşmıştır. Bu makalenin amacı Rawls’un hak kavrayışının evrenselcilik-kültüralizm ekseninde incelemesi ve1970’ler ve 1990’lar arasında izi sürülen bu dönüşümün, hak kavrayışında ortaya çıkardığı sonuçların tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Rawls, hakkaniyet olarak adalet, insan hakları, evrenselcilik, kültür