Geri Anasayfa

Detay

MUHASEBE VE DENETİM MESLEKLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE YAPAY ZEKÂ

Özet
Günümüz teknolojik gelişmelerinin en ileri noktalarından birisi olan yapay zekâ, gelecekte kimi mesleklerin yerini alacak, kimilerini de dönüşüme uğratacaktır. Muhasebe ve denetim meslekleri de yapay zekânın getirdiği bu dönüşümden etkilenecektir. 1950’li yıllardan itibaren ortaya atılan makinelerin akıllandırılması fikri artık gerçekleşmiş, pek çok sektör ve alanda yapay zekâlı ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşümden geçen dünyada mesleklerin de dönüşümü ve bu meslekler arasında muhasebe ve denetim mesleklerinin de dönüşümünden bahsetmek son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, dijital dönüşümden geçen meslekler arasında muhasebe ve denetim mesleklerinin geleceğinde yapay zekânın yeri ve önemini ortaya koymak ve gelecekteki durumu hakkında tespitte bulunmaktır. Bu amaçla öncelikle genel olarak yapay zeka kavramından, tarihçesi ve muhasebe bilimine yansımalarından bahsedilmiş, ardından muhasebe ve denetim mesleklerine etkileri irdelenmiştir. Araştırma sonucunda meslek mensuplarının yapay zekâ teknolojilerinden etkilenerek dönüşüm geçirmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir. Gelecekte, muhasebe ve denetim mesleklerinin yok olmaktan ziyade istihdam sayısında azalma olabileceği söylenebilir. Yine mesleki rollerin değişerek daha fazla bilgi teknolojilerine hakim, sürekli gelişim göstermesi gereken, eldeki bilgilerden yaralanarak farklı stratejiler geliştiren bir hale dönüşeceği öngörülmektedir. Muhasebecilik mesleğinin bu dönüşüm sonucu yeni bir unvana kavuşturularak “Muhasebe Veri Stratejisti” olarak değiştirilmesi, işletmelerin bu yeni teknolojilere uyum sağlamaları için ekonomik, teknik ve personel anlamında yatırım yapmaları gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe Mesleği, Denetim Mesleği, Yapay Zeka, Dijitalleşme