Geri Anasayfa

Detay

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Özet
Türkiye, uzun yıllar süren hükümet sistemi tartışmaları neticesinde 16 Nisan 2017’de halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önerisini kabul etti. Ardından erken seçim kararı aldı ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde yeni sistemin ilk organlarını seçti. O tarihten itibaren özellikle yürütüme alanında yeni sisteme uyum çalışmaları çeşitli hukuksal düzenlemelerle devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eksikliklerinin ve aksayan yönlerinin olacağı tahmin edilmektedir. Ancak sorunların çözümünün sistem içi düzenlemelerle giderilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma üniversite bünyesinde yürütülen bir bilimsel araştırma projesi olup, halkın yeni sisteme bakışı ve bu sistemden beklentilerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dört önemli ve siyasi profilleri bakımından farklı ilinde 1330 kişi ile yüz yüze ve tesadüfî yöntemle ve anket formu uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri bilgisayar paket programı ile analiz edilmiş olup, bulgulara araştırma içinde detaylı biçimde yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki halk Türkiye’de bir hükümet sistemi değişikliğini istemektedir, ancak hangi sistemin daha iyi olacağı hakkında kararsızdır. Bölge halkının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgisinin yeterli olmadığı, sistem hakkında daha çok siyasi partilerinin görüşüne yakın değerlendirmelerde bulundukları söylenebilir. Bölgede yaşayan halk, yeni sistemden en çok siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını beklemektedir. Elde edilen bulgular sonuç kısmında maddeler halinde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi