Geri Anasayfa

Detay

GENÇ TÜKETİCİLER İÇİN KOT PANTOLON NİTELİKLERİNİN ÖNEMİ

Özet
Moda tasarımcıları moda ile ilgili eğilimleri tüketicilere dayatmaktadır. Ancak, tüketicilerin beklentilerindeki değişimler ve endüstrinin buna kayıtsız kalamaması tüketici isteklerine yoğunlaşmayı gereklilik haline getirmiştir. Türkiye önemli bir genç nüfusa sahip ve bunların tüketim potansiyelleri kayda değer niteliktedir. Tüketicilerin davranışlarının anlaşılması hızla değişen bir ortamda önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin kot pantolon seçiminde etkili olan niteliklerin önceliklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada kullanılan nitelik ve bu niteliklerin düzeyleri literatür araştırması ve odak grup çalışmasından elde edilmiştir. Araştırma için altı nitelik ve bunlara ait toplam on üç düzey tanımlanmıştır. Nitelikler ve düzeyler Marka (Üst düzey marka, Herhangi bir marka), Menşe (Türk malı, Yabancı), Mağaza (Yüksek imajlı mağaza, Herhangi bir mağaza), Performans (Yakışan, vücuduma tam oturan ve Dayanıklı, sağlam), Stil (Klasik, Modaya uygun, Rahat), Kumaş (%100 pamuk, Karışım) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 200 üniversite öğrencisiyle yapılan web tabanlı anketlerden elde edilmiştir. Verilerinin analizinde Konjoint yaklaşımı kullanılmış ve SPSS v23 istatistik programından faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, modaya uygun stil en çok tercih edilen nitelik ve düzey olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tüketici Davranışı, Tüketici Tercihi, Kot Pantolon, Kot Nitelikleri, Konjoint Analizi