Geri Anasayfa

Detay

İL ÖZEL İDARELERİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAKLARI: KARBON SERTİFİKALARI VE KULLANIMI

Özet
İklim değişikliği, günümüzde dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden en önemli olgulardan biridir. İklim değişikliğine sebep olan sera gazları emisyonlarının azaltılması için Kyoto Protokolünde azaltım yükümlülükleri ile birlikte esneklik mekanizmaları da oluşturulmuştur. Bunlar, temiz kalkınma mekanizması, ortak yürütme mekanizması ve emisyon ticaretidir. Bunlardan emisyon ticareti zorunlu piyasalar ve gönüllü piyasalar olarak iki platformda gerçekleştirilmektedir. Türkiye statüsü gereği sadece gönüllü piyasalardan yararlanabilmektedir. Temeli, az emisyon üretenler ile çok emisyon üretenler arasında dengeyi sağlamaya, emisyon üretilmesi ve azaltılması arasındaki açığı kapamaya ve azaltımı teşvik etmeye dayanan emisyon ticareti, yenilenebilir enerji ve ormanlaşma gibi emisyon azaltıcı faaliyetleri yürüten işletmeler, kurum ve kuruluşlar için fırsatlar sunmaktadır. Kanuni imtiyazları ve yetkileri düşünüldüğünde, İl özel idarelerinin de bu kapsamda yürüteceği faaliyetlerle, bir yandan kanuni yükümlülük alanlarından biri olan çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan hizmetleri ve yatırımları için ek finansal kaynak elde edebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşmasının Türkiye tarafından onaylanmasıyla bütün mekanizmalardan yararlanabilecek ve Türkiye karbon emisyonu piyasası büyüyerek hem kamuya hem özel sektöre yeni fırsatlar getirecektir. İklim değişikliğine sebep olan sera gazları emisyonlarının azaltılması için Kyoto Protokolünde, azaltım yükümlülükleri ile birlikte esneklik mekanizmaları da oluşturulmuştur. Bunlar, temiz kalkınma mekanizması, ortak yürütme mekanizması ve emisyon ticaretidir. Bunlardan emisyon ticareti zorunlu piyasalar ve gönüllü piyasalar olarak iki platformda gerçekleştirilmektedir. Türkiye statüsü gereği sadece gönüllü piyasalardan yararlanabilmektedir. Temeli, az emisyon üretenler ile çok emisyon üretenler arasında dengeyi sağlamaya, emisyon üretilmesi ve azaltılması arasındaki açığı kapamaya ve azaltımı teşvik etmeye dayanan emisyon ticareti, yenilenebilir enerji ve ormanlaşma gibi emisyon azaltıcı faaliyetleri yürüten işletmeler, kurum ve kuruluşlar için fırsatlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İl Özel İdaresi, Alternatif Finansman Kaynağı, Karbon Sertifikası, Emisyon Ticareti