Geri Anasayfa

Detay

NEOKLASİK İKTİSATTA RASYONEL BEKLENTİLERİN FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİ

Özet
Çalışmamızın konusu, 1960’lı yıllarda J. Muth tarafından ortaya atılan ve yetmişli yıllarda Neo-Klasik görüş temsilcileri tarafından kullanılan “Rasyonel Beklentiler” ve rasyonel beklentilerin fiyat oluşumuna etkisidir. Chicago Üniversitesinden Robert E.Lucas öncülüğünü yaptığı Neo-Klasik görüş, iki önemli varsayıma dayanmaktadır. Bunlardan biri rasyonel beklentiler varsayımıdır. Buna göre, ekonomide karar birimleri her türlü bilgiye sahip olarak fiyatlarla ilgili karar verirler; buna hükümetin alacağı bilinen ve beklenen politikalar, bunların etkileri dahildir. Bu durumda rasyonel beklentiler fiyat oluşumunda yer alan bir etken olmaktadır. Neo-Klasiklerin ikinci varsayımı ise, ekonomide ücretler dahil, tüm fiyatların tam bir esnekliğe sahip olmasıdır. Beklentilerin adaptif bir biçimde oluşturulduğu düşüncesi, sistematik hatalara yer verdiğinden, mikro ekonomik analizin en önemli varsayımlarından birisi olan optimizasyon prensibine aykırıdır. Dolayısıyla beklentilerin rasyonellik varsayımı ile çatışmayacak bir yoldan modelleştirilmesi gereklidir. Böyle bir modelleştirme ilk kez J. Muth (1961) tarafından geliştirilen “Rasyonel Beklentiler Hipotezi” ile ortaya konmuştur. Hipoteze göre ekonomik aktörler ekonomik değişkenler hakkında elde edebilecekleri tüm bilgiyi optimal bir biçimde kullanmaktadırlar. Bu açıdan Rasyonel Beklentiler, rasyonel davranış ilkesinin bilgi edinme, bu bilgiyi işleme ve beklentilerin oluşturulma sürecine uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Beklenti, Rasyonel, Rasyonel Beklentiler, Muth, Fiyat Oluşumu