Geri Anasayfa

Detay

Dış Ticaret Açığının Giderilmesinde Ortodoks ve Heteredoks İktisat Politikalarının Etkinliği: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması

Özet
Dış ticaret ülkeler açısından her zaman önemli olmuştur. Küreselleşmenin en somut örneği, büyümenin ve kalkınmanın temel dinamiği olan dış ticaret, ülkeleri ihracat artışını yakalamak ve dış ticaretlerini yönlendirmeye zorlamıştır. Dünyanın iktisadi açıdan en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığı Türkiye’nin de en önemli iktisadi problemlerinden biri olmuştur. Bu sebeple ülkeler dönemler itibariyle farklı iktisat politikalarını uygulamak zorunda kalmışlardır. İktisat politikaları ülkelerin varlıklarının devamı, daha güçlü daha çağdaş olabilmeleri için iktisadi yapılarıyla ilgili planlardan meydana gelmektedir. Ülkeler iktisadi anlamda gelişmelerini sağladıkları bu plan ve programları da iktisat politikaları olarak tanımlarlar. Ülkeler iktisadi faaliyetlerinde birçok yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar siyasal, iktisadi ve sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın iktisadi açıdan en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığı Türkiye’nin de en önemli iktisadi problemlerinden biri olmuştur. Bu sebeple ülkeler dönemler itibariyle farklı iktisat politikalarını uygulamak zorunda kalmışlardır. Çünkü tarihsel süreçte farklı kurumsal yapılar, ticarete taraf olan kesimlerin farklı oluşu, uygulanan farklı iktisat politikaları vb sebepler ülkelerin farklı iktisadi sorunlar yaşamasına ve farklı iktisat politikaları uygulamalarının gerçekleşmesine yol açmıştır. İktisat politikaları ülkelerin varlıklarının devamı, daha güçlü daha çağdaş olabilmeleri için iktisadi yapılarıyla ilgili planlardan meydana gelmektedir. Ülkeler iktisadi anlamda gelişmelerini sağladıkları bu plan ve programları da iktisat politikaları olarak tanımlarlar. İktisat politikaları yaklaşım biçimi açısından ikiye ayrılmaktadır. Birincisi Ortodoks politikalar, ikincisi ise heterodoks politikalardır.

Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, İstikrar Programları, BRICS, Liberalizasyon