Geri Anasayfa

Detay

Mennonit Kilisesi’nin Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi

Özet
Mennonit Kilisesi, 16. yüzyılda meydana gelen reform hareketinden etkilenen Menno Simons’un kurduğu bir Hıristiyan hareketidir. Katolik bir papaz olan Menno Simons, reform sırasında Protestan ve Sakramentaryan hareketlerden etkilenmiştir. İlk olarak Menno’nun Katolik Kilisesi uygulamalarındaki sorun, ekmek ve şarap ayinindeki ekmeğin ve şarabın İsa’nın gerçek eti ve kanına dönüşmesi meselesidir. Bu konuda Kitabı Mukaddes’i derinlemesine araştırdığını belirten Menno, ekmeğin ve şarabın İsa’nın gerçek eti ve kanına dönüşmediğini ve Kitabı Mukaddes’e göre bu ayinin İsa’nın son akşam yemeği anısına kutlanan bir hatıra olduğuna inanmıştır. Menno bu konuda zamanın önde gelen reformcuları olan Martin Luther, Martin Bucer ve Heinrich Bullinger’e danışmış ancak tatmin edici bir cevap alamamıştır. İkinci sorun olarak, Menno, bebek vaftizi uygulamasını reddedip, yetişkin vaftizini uygulayanları duymuş ve bu konu dikkatini çekmiştir. Menno bu hakkında da Kitabı Mukaddes’i araştırmış ve bebek vaftizi hakkında Kitabı Mukaddes’te herhangi bir bilginin geçmediğini söyleyerek, bütün Hıristiyanlığın kandırıldığını iddia etmiştir. Bu sırada Anabaptist hareketin temsilcilerinden biri olan Melchior Hoffmann, Melchiorite Anabaptist hareketini kurmuştur. Bu yüzden Hoffman tutuklanmıştır. Hoffman’ın tutuklanmasından sonra onun yerine geçen Jan van Geelen, Yeni Kudüs Krallığı kurma girişimi ile devlete isyan etmiştir. Ancak bu isyan kanlı bir şekilde bastırılarak Münster Hezimeti adıyla tarihte yerini almıştır. Bu savaşta Menno Simons’un kardeşi Peter Simons da ölmüştür. İşte bu olay Menno Simons’un Katolik Kilisesi’nden ayrılmasının sebeplerinden biri daha olmuştur. Menno Simons kendi inançları uğruna canlarını feda etmekten kaçınmayan bu insanlarla kendini karşılaştırmış ve faaliyete geçme zamanının geldiğini anlamıştır. 1536 yılında Katolik Kilisesi’nden ayrılmıştır. Böylece Menno Anabaptist olarak inançlarını yaymaya başlamıştır. Bu makale Mennonit Kilisesi’nin ortaya çıkışını ve kuruluş tarihçesini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Reform, Anabaptist, Menno Simons, Mennonit Kilisesi, Katolik.