Geri Anasayfa

Detay

Filibeli Ahmet Hilmi'nin Tarih-i İslam Adlı Eseri Özelinde Dozy ve Müsteşriklerin İddialarıyla İlgili Bazı Mülahazalar

Özet
Ortaya çıkışından bir müddet sonra semavî kökenli dinler başta olmak üzere birtakım çevreler, siyasî ve kültürel alanlarda İslam’a karşı cephe almıştır. Asırların geçmesiyle İslam dini kendisini dünyaya kabul ettirip, yayıldığı coğrafyalarda hak ve adaleti sağlamasıyla beraber, kendi geleneklerine bağlı kalan ve çıkarlarına ters düşen söz konusu çevreler tarafından haksız ithamlarla karalanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda İslamiyet’i yok etmek ve onun nebisini küçük düşürmek için çok sayıda eserler yazılmıştır. Aydınlanma ile birlikte dinlere karşı akılcı bir yaklaşımın ortaya çıkmasıyla, Hıristiyanlık başta olmak üzere bütün dinler eleştirilmeye başlanmış, fakat bu eleştiri en çok İslam’a ve onun peygamberine yapılmıştır. Avrupa’da geleneksel yaklaşıma bağlı kalanlar, İslam ve peygamberine haksız suçlamalara devam ettiler. Bunlardan birisi de Hz. Peygamber ve İslamiyet hakkında tarihî gerçekleri çarpıtarak bir eser ortaya koyan Hollandalı müsteşrik Dozy’dir. Dozy’nin yazdığı eser Abdullah Cevdet tarafından Türkçeye çevrilmiş ve başta İslam dünyası olmak üzere Osmanlı kamuoyunda büyük bir infial uyandırmıştı. Filibeli Ahmed Hilmi de bu esere karşı Tarih-i İslam adlı bir reddiye yazarak, onun haksız ithamlarına bilimsel anlamda cevaplar vermiştir. Ahmed Hilmi eserini, Dozy ve emsali dediği çevrelere reddiye olarak Kur’an ve Sünnet eksenli değil de Batıllıların ortaya koyduğu metodoloji bağlamında yazmıştır.

Anahtar Kelimeler
Filibeli Ahmet Hilmi, Tarih-i İslam, Dozy, Tarih-i İslamiyet, Müsteşrik, Abdullah Cevdet, Hz. Muhammed ve Kur’an-ı Kerim