Geri Anasayfa

Detay

Mehdi İnancına Kaynakklık Teşkil Eden Hadislerin Değeri

Özet
Adaletin ortadan kalktığı, kötülüğün yayıldığı bir dönemde bir şahsın kurtarıcı olarak zuhur edeceği inancı neredeyse tüm evrensel dinlerde vardır. Bu inanç her toplumun kendi kültürel yapısı içinde farklı isimler altında ortaya çıkmıştır. Kurtarıcı bekleme inancı İslam kültürü içinde de kendine bir yer bulabilmiştir. Bir kurtarıcı, yani Mehdi bekleme anlayışı İslam’ın önemli mezheplerinden biri olan Şia’nın inanç esaslarından biri olarak bilinmektedir. Sünni çevrelerde ise her ne kadar inanç esaslarından biri olmasa da ahir zamanda Mehdi’nin ortay çıkacağı zulüm ve kötülükle dolmuş olan yeryüzünü adalet ile dolduracağı düşüncesi toplumun büyük kesiminde kabul görmüş bir inanıştır. Baskı ve çaresizlik neticesinde Mehdi anlayışının ortaya çıktığı yolundaki düşünce ise bu konudaki farklı yaklaşımların ortak noktasını oluşturmaktadır. Bu makalede, ilk olarak Mehdi kelimesinin sözlük ve ıstılahı anlamları ele alınmıştır. Daha sonra Mehdi inancının tarihi ve İslam kültürü içindeki yeri hakkında bilgi verilmiştir. Akabinde Mehdi inancına kaynaklık teşkil eden bazı hadisler tetkik edilmiştir. Mezkur hadislerin isnat zincirini oluşturan râvilerin sika olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu rivayetler metin ve mana bakımından da tetkik edilmiş, tespit edilen çelişki ve tutarsızlıklara yer verilmiştir. Ayrıca bağlıları tarafından Mehdi olduğu iddia edilen Fetullah Gülen örneği üzerinden Mehdi inancının İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararlar dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mehdi inancı, itikat, hadis, tenkit, Fetullah Gülen