Geri Anasayfa

Katılım Şartları

TURKISH STUDIES DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

1. Turkish Studies Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda üçer aylık dönemler hâlinde yayımlanır.

2. Yazının Turkish Studies Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

3. Turkish Studies Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

4. Turkish Studies Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

5. Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda, diğer Türk lehçeleri, İngilizceAlmanca, Fransızca, Rusça ve Arapça yazılara da yer verilmesi mümkündür.

6. Makale takip sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe  ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelime / keywords ; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

7. Makale yayıma kabul edildikten sonra makalenin abstract bölümünden sonra structured abstract başlığı altında en az 750 kelimeden oluşan yapılandırılmış İngilizce özet eklenmesi gerekmektedir. Makalenizin yurt dışında atıf alabilmesi için bu önemlidir. Yapılandırılmış özete giriş kısmı dışındaki konu merkezine inen tespitleriniz ve özellikle sonuç kısmındaki çıkarımlarınız olduğu gibi alınmalıdır. 

8. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklen­diği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir. 

9. Yazı, www.turkishstudies.net adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Birden çok yazarlı makalelerde ilk yazar kim ise makale onun tarafından sisteme yüklenmeli diğer yazarlar ise sistem üzerindeki "diğer yazarlar" bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı say­fadan hakem süreci takip edilmelidir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Tüm raporlar geldikten sonra yazar tarafından düzeltmeler yapılmalı ve düzeltmeyi görmek isteyen hakemlere yüklenmelidir.

10. Makalenizin hakem ve yayın sürecini başlatabilmemiz için sırayla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekecektir. Bu işlemlerin akabinde yazınızın süreci başlayacaktır:

a. TURKISH STUDIES dergisindeki makalenizin ilk olarak hakem süreci başlayacaktır. Bu sebeple dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık şirketi tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide hakem sürecinden başarıyla geçen ve basım kararı alınan makaleler için yazılarının tasarım, yayın, DOI ve indeks masrafları, ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık şirketine ödenir.  Bu sebeple gerekli ücreti ödenmeyen makalelerin süreci başlamaz. Hakem sürecini tamamlayamayan ve bu sebeple yayımlanmayacak yazıların ücretleri KDV+gelir vergisi kesildikten sonra geriye kalan kısım yazara iade edilir. Hesap Sahibi kısmına şirketin ismini yazınız. Ayrıca Bankamatik’lerden yaptığınız direkt havalelerde açıklama kısmına makale sahibinin ismini muhakkak yazınız. Birinci olarak bu işlemi yaptıktan sonra makalenizin süreci başlayacaktır.

b. Makalenizin alanıyla ilgili en az 4 hakem önerisi istiyoruz. Doçent unvanlı 2 hakem ve yrd. doç. dr. veya sadece dr. unvanlı en az 2 hakem olmak üzere 4 hakem ismi önermeniz gerekecektir. Ayrıca önerdiğiniz hakemlerin dergi sistemine üye olmaları gerekecektir. Çünkü bütün hakemlikler dergi sistemi üzerinden yapılır. SSCI indeksinde bulunan başta Antropolgy dergisi olmak üzere birçok uluslararası derginin uyguladığı bu sisteme ek olarak makalenize kimlerin hakemlik yaptığı makale üzerinde açıklanacaktır. Böylece önerdiğiniz isimler makalenizde yazılınca bu isimler makalenizin referansı olacaktır. Önerdiğiniz isimler yayın kurulu tarafından uygun bulunursa, hakem olarak bu isimlere makale gönderilecektir. Dolayısıyla ücreti yatırdıktan sonra makalenizin konusuna en iyi hakemlik yapabilecek 2 veya 3 hakem önerisinde bulunmanızı istiyoruz. Bu hakemler sisteme üye veya dışardan olabilir. Ancak önerdiğiniz hakemler sisteme üye değilse üye olmalarını sağlamalısınız, eğer önereceğiniz hakem yoksa dergi hakemlerine gönderilir:

            1. hakem (Prof./Doç.):

            2. hakem (Prof./Doç.):

            

            3. hakem: (Dr. Öğr. Üy./Dr.):

            4. hakem: (Dr. Öğr. Üy./Dr.):

Not: Bu belgeyi makalenize ait dekontla birlikte maille bize gönderdikten sonra makalenizin hakem süreci başlatılacaktır.

Yayıncı Kuruluş

 ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK

Sahibi

 ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK

Banka İsmi - IBAN

YAPI KREDİ BANKASI

TR91 0006 7010 0000 0048 5519 07

 

11. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin makale formatında yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

12. Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11

Boyutu (dipnot metni)

9

Tablo-grafik 10

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

2. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

4. Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük, sola dayalı olmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

5. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

6. Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.